Khảo sát

Khảo sát DDCI được đánh giá bởi các doanh nghiệp, hợp tác xã...

Chỉ số thành phần

Tổng hợp kết quả, xếp hạng, xây dựng và công bố kết quả

So sánh

So sánh chỉ số DDCI giữa các sở ban ngành/ địa phương, giữa các năm.

Xếp hạng

Bảng xếp hạng DDCI tỉnh Tuyên Quang

Mục tiêu

Khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, sở, ban, ngành (DDCI) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhằm mục đích đánh giá năng lực của chính quyền các huyện, thành phố, sở, ban, ngành trên khía cạnh điều hành kinh tế, tiếp tục thúc đẩy phấn đấu thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết các công việc, thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực; qua đó nâng cao sự tin tưởng, quan tâm và đồng tình ủng hộ, tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đối với mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bản tin

PCI 2023: 19 NĂM NỖ LỰC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

 28/05/2024

VCCI tin tưởng chính quyền các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, nỗ lực nhiều hơn để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến.

Chương trình Cà phê doanh nhân tháng 12

 01/01/2024

Sáng 30 - 12, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh tổ chức Chương trình “Cà phê doanh nhân” kỳ tháng 12/2023. Tham dự Chương trình có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ.

TRIỂN KHAI LẤY PHIẾU KHẢO SÁT CHỈ SỐ DDCI TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2023 TỪ NGÀY 25/12/2023

 21/12/2023

Từ ngày 25/12/2023, Cổng thông tin khảo sát chỉ số DDCI tỉnh Tuyên Quang sẽ mở và thu nhận phiếu khảo sát của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bằng hình thức trực tuyến. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh truy cập website: https://ddci.tuyenquang.gov.vn/khao-sat.html để thực hiện khảo sát.